>

Uitzenden via Personeelsdiensten Hoeksche Waard

Uitzenden voor als u flexibiliteit zoekt. Voor korte of langdurige projecten kan dit natuurlijk een uitkomst zijn. U betaalt alleen de gewerkte uren, dus geen leegloop. Geen risico bij ziekte want dit ligt in handen van de backoffice van Personeelsdiensten Hoeksche Waard.
Denk bij uitzenden bijvoorbeeld aan invulling geven aan een functie bij uitval door ziekte of zwangerschap. Maar ook bij een grote tijdelijke opdracht waarbij u extra handen nodig heeft.
Wat ook een uitkomst is, u bent toe aan uitbreiding van personeel maar wil het eerst een tijdje aankijken of deze medewerker past bij uw bedrijf en is wat u ervan verwacht.
De financiele risico's gewoon eerst nog even bij ons laten, u neemt de tijd en beslist later.

Waarom kiezen voor Personeelsdiensten Hoeksche Waard?

Omdat wij een no nonsens mentaliteit hebben, actie en reactie. Wij zijn mensen mensen en kennen onze kandidaten persoonlijk, alleen zo kan je de juiste match maken tenslotte.
Wanneer wij de juiste kandidaat voor u hebben spreken we met elkaar een tarief af zonder verrassingen achteraf. Uiteraard zit in dit tarief alle sociale lasten opgenomen, het werkgeversaandeel, reserveringen zoals vakantiegeld en vakantiedagen, ziekteverzuim en Arbodienst, Pensioen, kort verzuim, feestdagen.
Gewoon 1 uurtarief zodat u van te voren weet waar u aan toe bent en u betaald alleen de gewerkte uren.